24.54°C

Chiang Mai


41 AQI

17 พ.ย. 2562 เวลา 22:00 น.

PM2.5 : 22 ug/m3
PM10 : 35 ug/m3
Humidity : 83%
Pressure : 1014 hPa
Wind : 321° 0.67 m/s

ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

ต.ช้างเผือก อ.เมือง, จ.เชียงใหม่ที่มาข้อมูล : กรมควบคุมมลพิษ

TOP FIVE

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ย. 2562 เวลา 22:00 น.)
Location AQI เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
Smoke Haze Integrated Unit