เลือกสถานีวัดค่า

AQI

น.

PM2.5 : ug/m3
PM10 : ug/m3changImg


ที่มาข้อมูล :สถิติ 24 ชั่วโมง

(คำนวนจากค่า AQI)
0
d
d
d
d

สถิติ 7 วัน

(คำนวนจากค่า PM2.5)
0
d
d
d
d
>