เลือกสถานีวัดค่า

17 AQI

17 ส.ค. 2562 เวลา 4:00 น.

PM2.5 : 21 ug/m3
PM10 : 22 ug/m3

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ต. ศรีภูมิ อ. เมืองเชียงใหม่, จ. เชียงใหม่
ที่มาข้อมูล : หน่วยวิจัยบูรณาการด้านหมอกควันสถิติ 24 ชั่วโมง

(คำนวนจากค่า AQI)
17
11
5
0
d
d
d
d


สถิติ 7 วัน

(คำนวนจากค่า PM2.5)
87
58
29
0
d
d
d
d