เลือกสถานีวัดค่า

20 AQI

17 พ.ย. 2562 เวลา 23:00 น.

PM2.5 : 20 ug/m3
PM10 : 21 ug/m3

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ต. ศรีภูมิ อ. เมืองเชียงใหม่, จ. เชียงใหม่
ที่มาข้อมูล : หน่วยวิจัยบูรณาการด้านหมอกควันสถิติ 24 ชั่วโมง

(คำนวนจากค่า AQI)
21
14
7
0
d
d
d
d


สถิติ 7 วัน

(คำนวนจากค่า PM2.5)
48
32
16
0
d
d
d
d